Artykuły prawne

W tym obszarze znajdziesz przepisy oraz akty prawne z zagadnienia transportu drogowego i logistyki. Podgląd i szybkie źródło podstawowych przepisów i norm przyjętych w obszarze transportu mają na celu bezkonfliktowe rozwiązywanie problemów w sytuacjach spornych. Dodatkowo znajdziesz tu również materiały z zakresu różnego rodzaju pozwoleń, opłat i informacji.