Awantura o kontyngent zezwoleń. Polska i Ukraina nie doszły do porozumienia?

Awantura o kontyngent zezwoleń. Polska i Ukraina nie doszły do porozumienia?

4-5 września to dni obrad Polsko-Ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Rozmowy dotyczyły głównie wysokości kontyngentu zezwoleń na transport, które obie strony miały zaplanować na rok 2019.

 

 

          O tym, że obrady komisji w Warszawie zakończyły się sukcesem, raczej trudno powiedzieć. W wyniku rozbieżności zdań obu stron, wysokość kontyngentu zezwoleń na 2019 rok nie została ostatecznie ustalona.

 

Rozbieżne oczekiwania

 

          W czasie obrad strona ukraińska zawnioskowała o zwiększenie kontyngentu zezwoleń na następny rok. Wzrost zezwoleń miałby dotyczyć pojazdów spełniających normę emisji spalin euro 5. Przeciwnego zdania byli jednak polscy delegaci, którzy zaproponowali obniżenie kontyngentu.

 

Nierówne szanse?

 

Decyzja polskich przedstawicieli nie jest bezpodstawna. W 2018 roku wysokość kontyngentu zezwoleń to 200 tys. sztuk dla Polski i Ukrainy. W maju bieżącego roku Ukraina wystąpiła o kolejne 30 tysięcy zezwoleń (zgodnie z decyzją ministra infrastruktury otrzymała ich zaledwie 6,5 tys.). Polscy przewoźnicy niestety nie radzą sobie tak dobrze jak ich ukraińscy koledzy. Ze względu na zaniżanie stawek frachtów przez ukraińskich przewoźników, polscy kierowcy wykorzystają do końca 2018 r. zaledwie 20 procent zezwoleń. Pod względem cen Polska nie jest w stanie konkurować z ukraińskimi firmami. Rozwiązaniem mogłoby być więc dostosowanie liczby zezwoleń do rzeczywistych potrzeb rynku. Zmniejszenie wysokości kontyngentu zezwoleń transportowych miałoby więc wyrównać szanse w dostępie do polsko-ukraińskiego rynku. Według przedstawicieli TLP i OZPTD takie rozwiązanie byłoby korzystne zarówno dla polskich, jaki i ukraińskich przewoźników.

 

Ze względu na brak porozumienia obu stron rozmowy w związku z ustaleniem wysokości kontyngentu mają być kontynuowane na następnym spotkaniu Komisji Mieszanej. Obrady odbędą się prawdopodobnie w październiku na Ukrainie. Nie wiadomo jednak, czy tym razem uda się w końcu dojść do porozumienia.