Dane kontaktowe
 • PATKAR HOLDING GROUP SP. Z O.O.
 • Powstańców Śląskich 54
  42-700 Lubliniec
  POLSKA
 • SPÓŁKA ZAREJESTROWANA W SĄDZIE REJONOWYM W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 • KRS: 0000657414
  NIP: 5751891568
  REGON:366280734
 • Kapitał zakładowy: 200 000,00 zł wpłacony w całości
 • info@netpaka.eu