Dofinansowanie dla obwodnicy Sanoka

Dofinansowanie dla obwodnicy Sanoka

Ponad 143 miliony złotych – takie dofinansowanie trafi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pieniądze mają zostać przeznaczone na budowę obwodnicy Sanoka.


Budowa obwodnicy ma przede wszystkim służyć bezpieczeństwo mieszkańców. Droga krajowa nr 28 służy głównie tranzytowi pojazdów ciężkich, co sprawia, że trasa staje dość uciążliwa dla ruchu lokalnego. Zdaniem wiceministra infrastruktury, Marka Chodkiewicza, dzięki budowie obwodnicy zwiększy się bezpieczeństwo na drogach, a dojazd do przejść granicznych będzie łatwiejszy.

Cel budowy obwodnicy

Inwestycja przewiduje przede wszystkim przeniesienie ruchu ciężarówek poza teren zabudowy miasta. Układ komunikacyjny Sanoka ma zostać odciążony. Zwiększy się też przepustowość oraz prędkość ruchu tranzytowego na DK 28 i DK 84. Obwodnica ma zapewnić bezpieczeństwo w ruchu lokalnym i skrócić czas podróży po mieście.

Zakres inwestycji

Według planów, obwodnica ma mieć długość 7 kilometrów i będzie biec w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka. Zakres prac obejmuje budowę infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń budowlanych. Realizacja odbywa się w systemie „projektuj-buduj”. Jest to system, który zakłada dostosowanie planów budowy do zmieniających się warunków i możliwości technicznych, przy czym nie ma konieczności zmiany umowy. Cały projekt będzie kosztował 207,2 mln zł. Inwestycja w dużej części będzie opłacona ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 143,7 mln zł.

W ramach inwestycji przewidziane są: budowa jednojezdniowej drogi krajowej klasy GP, budowa 4 skrzyżowań jednopoziomowych, przejścia dla zwierząt, obiekty inżynierskie, dwa Miejsca Kontroli Pojazdów, elementy odwodnienia, oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oświetlenie drogowe oraz przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, które kolidują z trasą obwodnicy.

Punkt początkowy obwodnicy to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską. Na koniec obwodnica zostanie włączona do drogi krajowej nr 84.