Unia zainwestuje miliony w rozwój infrastruktury transportowej

Unia zainwestuje miliony w rozwój infrastruktury transportowej

Prawie 700 milionów euro – taką kwotę Komisja Europejska planuje przeznaczyć na 49 innowacyjnych projektów, które pomogą rozwinąć infrastrukturę we wszystkich rodzajach transportu w Europie. Pieniądze dostanie również Polska.


Wśród projektów zaproponowanych przez KE są również dwa w Polsce. Pierwszy z nich ma na celu budowę „zielonego” transportu morskiego łączącego porty Świnoujście i Ystad w Szwecji. Drugi dotyczy natomiast budowy sieci stacji skroplonego gazu ziemnego przy drogach wiodących od Hiszpanii, przez Francję, Belgię, Holandię i Niemcy, aż po wschodnią Polskę.


Założenia projektów


Umowy o dofinansowanie mają zostać podpisane w styczniu 2019 roku. Projekty dotyczą m. in. rozwiązań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury paliw alternatywnych czy modernizacji transportu morskiego i kolejowego. Współfinansowanie pochodzi z funduszu Łącząc Europę (CEF).

Rozwój infrastruktury transportowej ma na celu m.in. ograniczenie emisji spalin przez transport europejski. Jak wiadomo, do roku 2030 Unia chce ograniczyć emisje spalin o co najmniej 40%. Dodatkowo wprowadzone projekty przyczynią się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Jak podaje Violeta Bulc, komisarz ds. transportu, Komisja Europejska chce odblokować współfinansowanie publiczne i prywatne wybranych projektów, których wartość to nawet 2,4 miliardy euro.

Największe wydatki

Większość pieniędzy z CEF ma zostać rozdysponowana na modernizację zarządzania ruchem lotniczym (290,3 mln euro) oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i technologii w europejskim transporcie (209,5 mln euro). W ramach funduszy unowocześnione zostaną również: sieć kolejowa, połączenia morskie, terminale morskie oraz śródlądowe drogi wodne. Do „rozdania” KE ma łącznie 695,1 mln euro.

 Jakie kryteria stawiała sobie KE, wybierając projekty do sfinansowania? Przede wszystkim chodziło o zrealizowanie założeń strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej.