Zmiany w ustawie i odpadach. Wyższe kary dla kierowców

Zmiany w ustawie i odpadach. Wyższe kary dla kierowców

Od 5 września w Polsce obowiązują nowe regulacje w związku z Ustawą o odpadach. Zmiany dotyczą również firm transportowych. Ustawa ma między innymi na celu zablokowanie nielegalnych transportów z odpadami do Polski. Jakie sankcje dla przewoźników przewidują nowe regulacje?

 

 

 

Wysokie kary dla firm transportowych

 

 

Nowe regulacje przewidują podwyższenie kar administracyjnych dla przewoźników łamiących prawo. Firmy, które nielegalnie przewożą odpady muszą się liczyć z karami w wysokości 10 tys. złotych za naruszenie prawa. W jakich sytuacjach mogą zostać ukarani?

 

Przede wszystkim chodzi tutaj o nieoznakowanie pojazdów przewożących odpady. Przepis ten znajdziemy w art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Pojazdy powinny posiadać białą tablicę z dużym napisem „ODPADY” w kolorze czarnym. Taki napis musi zostać umieszczony w miejscu widocznym na przodzie samochodu. Oczywiście oznaczenie powinno znajdować się na zewnątrz, a nie wewnątrz pojazdu. Podobnie rzecz ma się w przypadku transportu transgranicznego, z tą różnicą, że na tablicy powinna znaleźć się duża litera „A”.

 

Kary przewidziane są również dla przewoźników transportujących odpady, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego rodzaj przewożonych odpadów. Ponadto zabroniony jest transport odpadów niezabezpieczonych przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, jeśli istnieje ryzyko negatywnego wpływu odpadów na środowisko lub zdrowie ludzi.

 

Kary nie ominą również tych, którzy przewożą zmieszane różne rodzaje odpadów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy różne rodzaje odpadów będą przetwarzane w tym samym procesie.Sankcji możemy się również spodziewać, jeśli odpady nie są zabezpieczone przed przewracaniem się lub przemieszczaniem, a także gdy odpady niebezpieczne nie są właściwie oddzielone od odpadów innych niż niebezpieczne.

 

Ostatni przypadek, w którym zostaniemy ukarani, to przewożenie odpadów, które wydostają się poza środek transportu lub gdy ich uciążliwość zapachowa nie została ograniczona do minimum.