gestia transportowa międzynarodowa

Ważnym elementem umów kupna-sprzedaży jest tzw. gestia transportowa. W skrócie oznacza ona zarządzanie przewozem. A czym jest konkretnie? Jakie są korzyści i niebezpieczeństwa z niej wynikające? Odpowiedzi na te i podobne pytania zebraliśmy w poniższym artykule.

Czym jest gestia transportowa?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, gestia dotyczy zarządzania transportem towarów. Jej zakres obejmuje obowiązki oraz prawa w zakresie przebiegu, organizowania i poniesienia kosztów przewozu ładunku. Decyzja o niej dotyczy obojga partnerów handlowych – kupującego i sprzedającego, którzy wcześniej (zazwyczaj w czasie przystępowania do negocjacji) podejmują decyzję o jej przyjęciu i warunkach. Wspólnie określają oni zasady kontraktu – czy gestia ma być obca, czy też własna. Każda strona dokonuje analizy korzyści, ale i ryzyka, które wiąże się z jej przejęciem. Nie zawsze można ją zawrzeć na dogodnych dla siebie warunkach.

W spisywanej umowie zapisywane są informacje dotyczące m.in. wyboru typu transportu, spedytora lub przewoźnika, trasy, terminu odbioru albo dostawy ładunku. Najistotniejsze jest ustalenie, która ze stron i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za transportowane produkty. Zazwyczaj za dotarcie do portu załadunku odpowiada sprzedawca, natomiast za pozostałe etapy przewozu – kupujący.

czym jest gestia transportowa

Rodzaje gestii transportowej

Wyróżnia się trzy rodzaje gestii:

  • własną – występuje ona wówczas, gdy bezpośrednio odbiorca albo sprzedawca odpowiadają we własnym zakresie za organizację i opłacenie przewozu;

  • obcą – mamy z nią do czynienia, kiedy cały proces przewozowy (w tym przede wszystkim wybór środka transportu, czuwanie nad terminami dostaw i odbioru ładunku oraz określenie innych aspektów przewozu) jest zlecany zewnętrznej firmie spedycyjnej. Zaletą tej opcji jest możliwość znalezienia przez spedytora, ze względu na jego doświadczenie w branży i liczne kontakty, tańszych i szybszych sposobów transportu;

  • mieszaną – polega ona na podzieleniu się przez kupującego i sprzedającego odpowiedzialnością za przewóz towaru – sprzedawca odpowiada za dostawę do miejsca załadunku, a kupiec za resztę trasy.

W transporcie krajowym zazwyczaj wybierana jest gestia własna, natomiast międzynarodowym – obca i mieszana.

transport międzynarodowy

Korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z gestii transportowej

Do głównych przywilejów wynikających z gestii należą przede wszystkim możliwość wyboru przewoźnika, szczegółowe określanie terminów wysyłki ładunku, decydowanie o warunkach i sposobach transportu, a także wpływanie na koszty przewozu m.in. przez ustalenie z przewoźnikiem stawki za fracht. Trzeba jednakże wiedzieć, że z tego rodzaju umową wiążą się też pewne zagrożenia, do których należą np. trudności ze znalezieniem odpowiednich przewoźników, szczególnie w przypadku, gdy nie współpracujemy na stałe ze sprawdzonymi firmami, a także ryzyko wzrostu cen w międzynarodowym transporcie względem przyjętej wcześniej kalkulacji.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione atuty, ale i niebezpieczeństwa związane z ubieganiem się o gestię transportową, decyzja o niej powinna być za każdym razem indywidualnie dobrana do konkretnego zlecenia. Zawsze warto również dokonać analizy w zakresie tego, co oferuje strona umowy i policzyć zyski wynikające z jej realizacji.