Co trzeba wiedzieć o łańcuchu dostaw? Definicja, schematy

Logistyka a łańcuch dostaw

Podstawą funkcjonowania współczesnego rynku sprzedaży dóbr i usług są łańcuchy dostaw, czyli skoordynowane ze sobą procesy logistyczne, transportowe i magazynowe. Dzięki łańcuchowi logistycznemu możliwe jest działanie przedsiębiorstw, niezależnie od branży. Jeśli prowadzisz firmę przewozową, pracujesz jako spedytor, kierowca czy pracownik magazynowy, poniższa wiedza oraz przedstawiony w artykule schemat łańcucha dostaw, stanowią dla Ciebie pozycję obowiązkową.

Czym jest łańcuch dostaw?

Definicja schematu łańcucha dostaw

Nie sposób zdefiniować właściwości łańcucha logistycznego jednym zdaniem, z uwagi na jego złożony i często zróżnicowany charakter. Najbardziej trafna będzie definicja, określająca łańcuch dostaw jako ogół procesów, następujących w ramach kolejnych etapów.

Podstawowym celem łańcucha jest dostarczenie określonych towarów lub usług, na które występuje konkretne zapotrzebowanie. Jest on osiągany dzięki sieci zaangażowanych podmiotów, od producentów, poprzez dostawców, aż po odbiorców końcowych. W skład łańcucha dostaw mogą więc wchodzić m.in. przedsiębiorstwa:

 • produkcyjne,

 • przetwórcze,

 • transportowe,

 • magazynowe,

 • czy sprzedażowe.

Łańcuch dostaw – schemat i elementy

Logistyka

Najprostszy schemat łańcucha dostaw będzie obejmował przedsiębiorstwo produkcyjne, podmiot pełniący funkcję dostawcy oraz klienta, czyli odbiorcę. Współczesna dywersyfikacja produkcji oraz kooperacje pomiędzy poszczególnymi podmiotami powodują jednak, że tego rodzaju proste łańcuchy logistyczne spotykane są wyjątkowo rzadko. Znacznie częściej, łańcuch dostaw posiada bardziej rozbudowany schemat, w którym funkcjonują również dostawcy dostawców, klienci klientów, oraz szeroka gama firm i osób świadczących usługi dla poszczególnych ogniw łańcucha (przewóz, pośrednictwo, logistyka, finanse, ubezpieczenia, marketing czy IT).

Współczesne łańcuchy dostaw łączą w sobie poszczególne procesy, wykonywane w ramach konkretnej fazy (etapu). Najważniejsze etapy łańcucha logistycznego to:

 1. Faza rozwoju.

 2. Faza produkcji.

 3. Działania sprzedażowe.

 4. Obsługa serwisowa.

 5. Dostawy zaopatrzenia.

 6. Dystrybucja towarów.

 7. Zarządzanie zasobami.

 8. Czynności asystujące (wsparcie procesów)

Rodzaje łańcuchów dostaw

We współczesnej logistyce wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje łańcuchów dostaw:

 • łańcuch wartości – obejmuje wszystkie działania wykonywane przez cały cykl życia produktu, spajając szereg procesów biznesowych,

 • zrównoważony łańcuch dostaw – pozwala budować wartości społeczne i wzrost ogólnego dobrobytu przy jednoczesnym nacisku na sukces sprzedażowy,

 • zielony łańcuch dostaw – w odróżnieniu od standardowego łańcucha logistycznego, duży nacisk kładzie się również na kwestie ekologicznego designu, zielonej produkcji, czy rozsądnego gospodarowania odpadami.

Zarządzanie łańcuchem logistycznym

W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa, jego struktury i pozostałych, indywidualnych czynników, zarządzanie łańcuchem dostaw może mieć zróżnicowany charakter. W większości przypadków duże firmy dążą do integracji zarządzanych przez siebie łańcuchów, natomiast mniejsze przedsiębiorstwa zacieśniają współpracę, co czyni realizację poszczególnych procesów bardziej efektywną i mniej kosztowną.