Czas pracy kierowcy – jakie przepisy obowiązują w 2019 roku?

Kierowca a czas

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność przewozową i transportową, powinni szczególną wagę przykładać do przepisów o czasie jazdy swoich pracowników kierujących autami ciężarowymi i dostawczymi. Dzienny oraz tygodniowy czas pracy kierowców ciężarówek regulowany jest przez Ustawę o czasie pracy kierowcy z 2004 roku. Pod uwagę należy wziąć również przepisy unijne, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 roku. Zobacz, jak w praktyce przedstawiają się normy odnośnie do czasu jazdy i odpoczynku osób prowadzących TIR-y.

Dzienny czas pracy kierowcy

Dzienny czas pracy kierowcy

Maksymalny dzienny czas jazdy kierowcy nie może wynosić więcej niż 9 godzin, jednak przez 2 dni w ciągu tygodnia można wydłużyć go do 10 godzin. Osobie prowadzącej samochód ciężarowy nie wolno kontynuować jazdy dłużej niż 4,5 godziny – po tym czasie przysługuje mu 45-minutowa przerwa, która może zostać wykorzystana w całości lub rozbita na dwie pauzy:

  • 30-,

  • a także 15-minutową.

Po wykorzystaniu przerwy, kierowca może znowu kontynuować jazdę przez 4,5 godziny. Pauza wliczana jest do czasu pracy.

Ile godzin może przejechać kierowca w ciągu tygodnia?

Jeśli chodzi o tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie nie może on być dłuższy niż 56 godzin (mowa tu o czasie jazdy). Jeśli kierowca w trakcie tygodnia wypełni ten limit, przez dwa kolejne tygodnie łącznie nie wolno mu jeździć dłużej niż 90 godzin.

Praca w zespole

Jeśli dwóch kierowców prowadzi pojazd na zmianę, cykl takiej załogi nie może trwać więcej niż 30 godzin, w których trakcie obaj prowadzą pojazd po 9 godzin (lub 2 razy tygodniowo po 10) oraz przysługuje im 9 godzin odpoczynku.

Odpoczynek kierowcy – ile godzin tygodniowo, a ile dziennie?

Oprócz maksymalnego czasu jazdy kierowcy przepisy określają również czas trwania odpoczynku, jaki przysługuje osobie prowadzonej TIR-a lub auto dostawcze. W wymiarze dobowym, kierowca ma 11 nieprzerwanych godzin przerwy w ciągu 24 godzin od momentu startu. Prawo dopuszcza również skrócenie dobowego czasu wypoczynku do 9 godzin, jednak takie rozwiązanie można zastosować wyłącznie 3 razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

Kierowcy przysługuje również odpoczynek tygodniowy, wynoszący nie mniej niż 45 godzin, po 6 tygodniowych cyklach pracy. Jednocześnie, w trakcie kolejnych 2 tygodni wypoczynku, druga przerwa może zostać skrócona do minimum 24 godzin, jednak konieczne będzie nadrobienie skróconego odpoczynku przed zakończeniem trzeciego tygodnia po danym cyklu tygodniowym.

Jak ustalić dobowy cykl pracy kierowcy?

Odpowiedni czas pracy

Przepisy nie precyzują przewoźnikom, jak ma dokładnie wyglądać 24-godzinny cykl pracy kierowców. Ważne, aby przy jego ustalaniu uwzględniać maksymalne okresy jazdy i minimalny czas trwania wypoczynku – wówczas kombinacja może być dowolna

Prowadzisz firmę przewozową i szukasz wolnych ładunków w kraju lub za granicą? Sprawdź aktualne zlecenia transportowe na największej internetowej giełdzie spedycyjnej Netpaka.eu i rezerwuj wolne frachty, które czekają na transport!