Czym jest transport drogowy? Definicje, rodzaje

Czym jest transport drogowy? Definicje, rodzaje

Podmioty prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą, świadczące usługi w zakresie przewozu rzeczy lub osób, wykonują transport drogowy. To zdecydowanie najchętniej wybierana forma transportu, znana już od starożytności. Sprawdź, jakie wyróżnia się rodzaje transportu drogowego, poznaj przepisy regulujące tę formę przewozu i zobacz, jakie konsekwencje grożą za ich nieprzestrzeganie.

Transport drogowy w Polsce – regulacje prawne

Podstawowym dokumentem, regulującym transport drogowy na terenie Polski jest ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku. Ustawodawca określił w niej szereg przepisów oraz wymogów, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, zamierzający świadczyć krajowy i międzynarodowy przewóz osób. Również w treści ustawy wymienione zostały uprawnienia podmiotów kontrolujących, m.in. Inspekcji Transportu Drogowego oraz konsekwencje i kary za łamanie przepisów.

Transport samochodowy krajowy

Przewozy osób lub towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nazywane są krajowym transportem samochodowym. Przedsiębiorcy wykonujący transporty w obrębie kraju muszą przestrzegać podstawowych wymogów, takich jak konieczność lokalizacji załadunku i miejsca docelowego (rozładunku) towaru na terenie Polski (transport bez przekraczania granicy), czy obowiązek wykonywania przewozu samochodami zarejestrowanymi w Polsce.

Transport samochodowy krajowy

Transport drogowy międzynarodowy

Podstawowym warunkiem kwalifikującym usługę przewozową jako transport międzynarodowy, jest konieczność przekroczenia granicy kraju w trakcie przewozu. Firmy świadczące przewozy drogowe o międzynarodowym charakterze, nie są zobowiązane do używania pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski. Podobnie jak w przypadku transportów krajowych, podmioty świadczące przewóz samochodowy międzynarodowy również zobowiązane są do prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Licencja na transport samochodowy krajowy i międzynarodowy

Licencja na transport samochodowy krajowy i międzynarodowy

Podmioty, zamierzające świadczyć transport drogowy na terenie Polski muszą oprócz zarejestrowanej działalności gospodarczej, uzyskać licencję na przewóz osób lub towarów. Licencja udzielana jest na okres od 2 do 50 lat i wydaje ją właściwe dla siedziby firmy starostwo powiatowe. Licencja na przewóz krajowy może zostać przyznana wyłącznie osobom zarządzającym firmą, co do których nie orzeczono zakazu wykonywania działalności transportowej, ani nie skazano ich prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karno-skarbowe. Co najmniej jedna z osób administrujących firmą musi również posiadać certyfikat kompetencji zawodowych oraz prawo do dysponowania pojazdami, za pomocą których świadczony będzie transport samochodowy w Polsce.