Czym jest transportowa plomba celna i jakie są zalety jej użytkowania?

Transportowa plomba celna

Odpowiednia asekuracja przewożonych ładunków to jeden z najważniejszych warunków właściwej organizacji transportu. Monitoring zabezpieczeń powinien być prowadzony na każdym etapie wykonywania usługi przewozowej – po załadunku, na postoju, w trakcie przeładunku czy po dotarciu towaru do odbiorcy. Jednym z najważniejszych sposobów ochrony towaru jest plomba transportowa. Poznaj jej najważniejsze funkcje, dowiedz się, jak prawidłowo zaplombować ładunek oraz jak zdjąć plombę celną.

Czym jest plomba celna?

Poszczególne plomby celne mogą różnić się między sobą tworzywem, z jakiego zostały wykonane oraz wyglądem. Tego rodzaju zabezpieczenie może być stworzone z metalu lub tworzyw sztucznych, mieć formę linki lub naklejki. Niezależnie od tego, jaki rodzaj plomby transportowej zostanie zastosowany na ładunku, jej podstawowy cel jest taki sam – zapewnienie ochrony przed niepożądaną manipulacją ładunkiem.

Plomba celna

Kolejną funkcją stosowania transportowych plomb celnych jest także odstraszanie potencjalnych złodziei. Zdjęta lub naruszona plomba stanowi dowód na ingerencję w ładunek i umożliwia wszczęcie procedury alarmowej. Jednocześnie, zaplombowana przyczepa może w pewnym stopniu chronić kierowcę przed osobami próbującymi przekroczyć granicę w naczepie samochodu. W tych rejonach świata, w których problem z nieuregulowaną migracją jest najbardziej dotkliwy, plombowanie ładunków już dawno stało się obowiązkowym standardem.

Kontrola plomby celnej i procedury w przypadku jej naruszenia

W momencie dostarczenia towaru do odbiorcy, pobrania kontenera w porcie, przeładowania lub dowolnej innej ingerencji w ładunek, konieczne jest każdorazowe sprowadzenie oplombowania ładunku oraz zgodności numeracji plomb transportowych.

Transportowe plomby celne

Jakiekolwiek rozbieżności, naruszenia plomby czy przypadki jej zerwania, należy niezwłocznie zgłaszać osobom odpowiadającym za organizację transportu. W tym momencie uruchamiana jest procedura sprawdzająca, mająca na celu wykazanie, czy doszło do próby manipulacji ładunkiem. Jeśli np. w trakcie przeładunku towaru doszło do wymiany plomby na zabezpieczenie z innym numerem, fakt ten powinien zostać odnotowany stosownym protokołem. Samodzielne opuszczenie terminala przez kierowcę bez zgody jego przełożonych jest w tym momencie niedopuszczalne.

Jak zgodnie z procedurami założyć i zdjąć plombę plastikową lub metalową?

W przypadku załadunku towaru należy odpowiednio zabezpieczyć ładunek, założyć plombę oraz spisać jej numery na CMR lub do innej dokumentacji przewozu. Dokumenty te kierowca musi mieć przy sobie w trakcie wykonywania całego transportu.

W momencie rozładunku, po przyjeździe do odbiorcy, należy sprawdzić, czy ładunek jest odpowiednio zaplombowany (oraz skontrolować zgodność numerów z dokumentami), a następnie umożliwić to samo zamawiającemu. Dopiero wówczas możliwe jest zdjęcie plomby z samochodu i rozładunek towaru.