Jakie dokumenty przewozowe są niezbędne w transporcie drogowym?

niezbędne dokumenty przewozowe

Prowadzenie firmy transportowej wiąże się z koniecznością przestrzegania wielu, często skomplikowanych przepisów z różnych dziedzin. Zezwolenia na poruszanie się po drogach, przewóz towarów, ich ubezpieczenie, ewidencja czasu pracy kierowców – rozmiary dokumentacji w firmie przewozowej są naprawdę imponujące. Planujesz rozpoczęcie działalności w branży spedycyjnej? Sprawdź wymagane dokumenty przewozowe w transporcie drogowym – dowiedz się, gdzie i w jakiej formie należy je przechowywać.

Bardzo wiele firm logistycznych zajmuje się jednocześnie prowadzeniem transportu krajowego oraz międzynarodowego. W czasach wolnego handlu, otwartych granic i swobodnego poruszania się po Unii Europejskiej, otwarcie się na współpracę z zagranicznymi kontrahentami pozwala pomnażać zyski firm spedycyjnych. Z drugiej strony, działalność na międzynarodową skalę oznacza konieczność dostosowania się do obowiązujących za granicą przepisów. To z kolei wpływa na rodzaj i liczbę dokumentów w firmie przewozowej. W największym skrócie, możemy wyróżnić dokumenty dotyczące:

  • samego kierowcy wykonującego transport towarów,

  • przewożonego ładunku,

obowiązkowe dokumenty

Obowiązkowe dokumenty, jakie musi mieć przy sobie kierowca wykonujący transport drogowy, to:

  • prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu,

  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC,

  • certyfikat bezpieczeństwa,

  • wypis z pozwolenia na wykonywanie zawodu,

  • dokument potwierdzający dopuszczenie do ruchu,

  • karta kierowcy,

  • dokumenty potwierdzające ponoszenie opłat za użytkowanie dróg,

  • wypis z licencji wspólnotowej (w transporcie międzynarodowym).

Dokumenty dotyczące transportu poszczególnych ładunków różnią się w zależności od rodzaju przewożonych materiałów. Obowiązkowe jest posiadanie odpowiednich zezwoleń na przewóz krajowy lub międzynarodowy, a także zezwolenie na przejazd pojazdem o określonej masie i wymiarach ładunku, czy wywieranym nacisku na jedną oś. Szczególną sytuacją jest przewóz materiałów niebezpiecznych – radioaktywnych, wybuchowych, łatwopalnych czy toksycznych. Pojazd przewożący takie ładunki powinien być odpowiednio zabezpieczony i oznakowany tablicami ADR. W takim przypadku kierowca powinien mieć przy sobie dodatkowo odpowiednie instrukcje postępowania z materiałami niebezpiecznymi, licencję na ich przewóz, dokument potwierdzający ukończenie szkolenia na transport materiałów niebezpiecznych (szkolenie ADR), czy kartę materiału niebezpiecznego, pozwolenie na przewóz czy świadectwo dopuszczenia pojazdu do ich transportu.

Przechowywane dokumenty w siedzibie

Dokumenty przechowywane w siedzibie firmy

Oprócz dokumentów, które kierowca zobowiązany jest posiadać przy sobie w trakcie kontroli, niezbędne jest również przechowywanie dokumentacji w siedzibie firmy. W biurze należy mieć oryginalne licencje i zezwolenia na przewóz materiałów, certyfikaty kompetencji zawodowych, wykaz samochodów używanych do transportów, oryginały polis ubezpieczeniowych oraz pozostałe dokumenty przewozowe w transporcie drogowym. Bardzo ważne jest również przechowywanie dokumentów związanych z ewidencją czasu pracy kierowców (czas przechowywania 3 lata) oraz ich akt osobowych pracowników (obowiązek przechowywania przez cały czas zatrudnienia).

Wzory niezbędnych dokumentów do pobrania znajdziesz na: https://netpaka.eu/dokumenty-do-pobrania-wzory.