Kary za przeładowanie samochodów. Jakie mandaty grożą w 2019 roku?

mandaty za dmc

Rok 2019 przyniósł kolejne, istotne zmiany prawne dla branży transportowej i spedycyjnej. Jedną z najważniejszych zmian są nowe zasady naliczania kar za przeładowanie samochodu ciężarowego lub busa o masie całkowitej do 3,5 tony. 

Sprawdź aktualny taryfikator mandatów i dowiedz się, jakie kary grożą za przeładowanie auta dostawczego lub ciężarówki.

 

Co zmieniło się w karach względem poprzednich lat?

W odróżnieniu od taryfikatora z lat 2017 i 2018 nowe kary za przeładowanie naliczane będą proporcjonalnie do przekroczonej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów. Oznacza to, że inspekcja transportu drogowego nałoży na przewoźnika mandat tak wysoki, jak poważne będzie przeładowanie auta. Oczywiście, wprowadzono górne limity wysokości poszczególnych kar. Jednak nawet mimo ograniczeń, taryfikator mandatów robi wrażenie – zwłaszcza w przypadku najciężej przeładowanych ciężarówek. Podstawą do nakładania na kierowców i przewoźników kar z nowego klucza jest znowelizowana pod koniec 2018 roku ustawa o transporcie drogowym. Wprowadziła ona możliwość podwójnego karania firm transportowych.

Mandat za przekroczenie dopuszczalnych wymiarów pojazdów

kary za przeładowanie auta

Druga kara może wynikać z przekroczenia wymiarów pojazdu. W myśl ustawy traktowane to będzie jako jazda bez ważnego zezwolenia na transport pojazdami nienormatywnymi. Co, jeśli w trakcie kontroli inspekcja uzna, że rzeczywiste parametry auta nie odpowiadają standardom dla danej kategorii? Nawet pomimo posiadania ważnego zezwolenia będzie miała ona prawo nałożyć na przedsiębiorstwo karę. Podstawą, by wypisać mandat, może być również niedostosowanie się do warunków określonych dla poszczególnych kategorii. Należą do nich m.in. podróż w wyznaczonych godzinach, ograniczenie prędkości, czy przejazd nieodpowiednią dla danego typu pojazdów trasą.

Taryfikator mandatów za przeładowanie samochodu ciężarowego 2019

Tym, co z pewnością najbardziej interesuje kierowców oraz właścicieli firm transportowych, jest taryfikator zawierający nowe, aktualnie obowiązujące kary i podstawy do ich naliczania. Poniższa lista przedstawia wysokości mandatów dla samochodów o DMC od 3,5 tony do 12 ton oraz dla ciężarówek powyżej 12 ton.

kary za przeładowanie

Kara za przeładowanie – samochód ciężarowy od 3,5 do 12 ton:

  • 500 złotych za przekroczenie DMC o mniej niż 5%,
  • 1000 złotych za przekroczenie DMC o co najmniej 5, ale mniej niż 15%
  • 2000 złotych za co najmniej 15, ale mniej niż 25% DMC,
  • 5000 złotych za przekroczenie DMC o co najmniej 25%.

Mandaty za przeładowanie samochodu o DMC powyżej 12 ton:

  • 1000 złotych za przekroczenie DMC o mniej niż 5%,
  • 2000 złotych za przekroczenie DMC o co najmniej 5, ale mniej niż 15%
  • 5000 złotych za co najmniej 15, ale mniej niż 25% DMC,
  • 10000 złotych za przekroczenie DMC o co najmniej 25%.

Jak widać, naliczane według nowego taryfikatora kary za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej busa lub ciężarówki, mogą mocno uderzyć po kieszeni właścicieli firm realizujących zlecenia na transport towarowy. Warto zapoznać się z obowiązującymi stawkami i przestrzegać obowiązujących przepisów, dokładnie sprawdzając transporty przed ich wyjazdem na drogę.