Licencja na przewóz osób – o czym trzeba wiedzieć?

licencja na przewóz osób

Osoby chcące zawodowo przewozić ludzi samochodem osobowym, muszą uzyskać specjalną licencję. Kto i w jaki sposób może ją otrzymać? W poniższym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje na ten temat.

Licencja na przewóz osób – kto może ją uzyskać?

Aby uzyskać licencję na transport pojazdami osobowymi w Polsce, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim osoba zarządzająca firmą lub wnioskujący nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za m.in. przestępstwa skarbowe, umyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji czy też inne związane z wykonywaniem zawodu. Nie może być też wydane wobec nich prawomocne orzeczenie, które zakazywałoby wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Ponadto przynajmniej jedna osoba zarządzająca w firmie musi mieć odpowiednie uprawnienia na przewóz osób (tzw. certyfikat kompetencji zawodowych) i tytuł prawny do dysponowania autami osobowymi, którymi przewóz będzie wykonywany, jak również zatrudniać kierowców, którzy nie mają zakazu wykonywania zawodu i spełniają wszystkie niezbędne na tym stanowisku wymagania (m.in. odpowiednie uprawnienia, badania lekarskie itp.).

licencja na przewóz osób - dla kogo?

Istotna jest również sytuacja finansowa przedsiębiorstwa gwarantująca podjęcie oraz prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego. Ustawodawca określa je następująco: 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy i 5000 euro na każdy następny.

Aby uzyskać licencję na przewóz osób międzynarodowy, należy natomiast posiadać odpowiednią licencję wspólnotową. Uprawnia ona również do wykonywania krajowych przewozów. Jej uzyskanie wymaga spełnienia wspomnianych wyżej wymogów, a także dodatkowo posiadania przez osobę zarządzającą transportem lub firmą praktyki – min. 3-letniej w wykonywaniu krajowego transportu lub min. rocznej w transporcie międzynarodowym.

Należy pamiętać też, że licencja niezbędna jest w przypadku chęci wykonywania zawodowo przewozów obejmujących maksymalnie 9 osób (włącznie z kierowcą), natomiast osoby chcące zostać kierowcami autobusów, muszą przejść specjalistyczny kurs przewozu osób.

Jak uzyskać uprawnienia do przewozu osób?

uzyskanie uprawnień na przewóz osób

Celem uzyskania licencji na przewóz osób należy złożyć takie dokumenty, jak m.in.:

  • wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego;

  • zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON oraz odpis z rejestru KRS lub ewidencji działalności gospodarczej;

  • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych;

  • zaświadczenie z KRS-u o niekaralności właściciela firmy;

  • wykaz samochodów firmowych;

  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców;

  • czy też dowód zapłaty za udzielenie licencji.

Sprawę tę można załatwić listownie, elektronicznie lub stawiając się osobiście w odpowiednim urzędzie.

Co ważne, zezwolenie na przewóz osób jest udzielane na czas określony, wynoszący nie mniej niż 2 i nie więcej niż 50 lat. Od okresu ważności licencji zależy wysokość opłaty za jej udzielenie. Koszt wynosi 700 zł (za licencję 2-15 lat), 800 zł (15-30 lat), 900 zł (30-50 lat).