Licencja na przewóz towarów – co powinieneś wiedzieć

Licencja na przewóz towarów – co powinieneś wiedzieć

Krajowy i międzynarodowy transport towarów oraz osób to szansa na atrakcyjne zarobki, możliwość realizacji intratnych zleceń i nawiązywania przydatnych kontaktów. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że firmy transportowe, chcące wykonywać tego rodzaju przewozy, muszą spełnić szereg warunków oraz wymogów, jakie stawia przed nimi prawo krajowe i międzynarodowe. Jednym najważniejszych jest bez wątpienia licencja na przewóz towarów – sprawdź jak ją zdobyć i jakie wymogi należy spełniać.

Uprawnienia na przewóz – wymogi formalne

Podmiot chcący wykonywać międzynarodowy transport towarów zobowiązany jest do spełnienia licznych kryteriów i wymogów formalnych. Część z nich to te same wymogi, które obowiązują przy ubieganiu się o uprawnienia do przewozu osób. Mowa tutaj m.in. o posiadaniu przez co najmniej jedną z osób zarządzających firmą przewozową certyfikatu kompetencji zawodowych oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Osoba starająca się o zezwolenie na przewóz towarów i osób nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karno-skarbowe, musi również cieszyć się nieposzlakowaną opinią w społeczeństwie. Licencja na międzynarodowy przewóz towarów – inaczej niż zezwolenie na okazjonalny przewóz osób – wydawana jest przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Ile kosztuje zezwolenie na przewóz towarów?

Ile kosztuje zezwolenie na przewóz towarów?

O ile branża transportowa, a w szczególności transporty międzynarodowe, kojarzą się większości osób z atrakcyjnymi zarobkami, o tyle równie wysokie mogą być koszty uzyskania odpowiednich zezwoleń oraz licencji. Cena za jej zdobycie zależy od okresu, na jaki zostaje przyznana licencja. Dodatkowym kosztem jest również wykonanie wypisu z licencji (oryginał zezwolenia przechowywany jest w biurze, w trakcie kontroli kierowca okazuje wypis uprawnionym organom). Ceny zezwoleń na przewóz towarów wyglądają następująco:

  • 4000 złotych + 440 złotych za każdy wypis z licencji przy licencjach ważnych do 5 lat,
  • 8000 złotych + 880 złotych za każdy wypis z licencji przy licencjach ważnych od 5 do 10 lat.

Osoby ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego muszą zapłacić dodatkowo 1000 zł więcej.

Wniosek o zezwolenie na przewóz ładunków – przygotuj niezbędne dokumenty

Wniosek o zezwolenie na przewóz ładunków – przygotuj niezbędne dokumenty

Procedura ubiegania się o zezwolenie na transport międzynarodowy rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku wraz z kompletem załączników w biurze Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego. Na tym etapie niezbędne jest rzetelne i skrupulatne przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów oraz bezbłędne wypełnienie wniosku. Wszelkie uchybienia mogą stanowić podstawę do odrzucenia wniosku. Czas rozpatrywania wniosku o zezwolenie na przewóz towarów zwykle trwa od 5 do 20 dni roboczych. W skrajnych, uzasadnionych przypadkach, procedura może wydłużyć się maksymalnie do 2 miesięcy. W przypadku odrzucenia wniosku podmiot, który go składał, ma prawo odwołać się od decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Interesują Cię warunki uzyskania licencji na krajowy i międzynarodowy przewóz osób? Zajrzyj do naszego poradnika i sprawdź, jakie wymogi należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na przewozy osobowe i jaki jest koszt uzyskania licencji.