List przewozowy – sprawdź wzór

Jednym z najważniejszych dokumentów we współczesnej logistyce towarów jest list przewozowy potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy nadawcą a odbiorcą przesyłki. Listy przewozowe sporządza się niezależnie od rodzaju, wielkości, wartości oraz pozostałych parametrów ładunku. Zachęcamy do pobrania wzoru listu przewozowego z naszej strony internetowej, a w tym tekście zajmiemy się objaśnieniem jego konstrukcji oraz poszczególnych zapisów.

Co należy wiedzieć o listach przewozowych?

Podstawowe kategorie informacji, jakie muszą znaleźć się w liście przewozowym, to: informacje o nadawcy i odbiorcy ładunku, parametry ilościowe i jakościowe określające przewożony towar, informacje o załadunku oraz rozładunku, a także dodatkowe instrukcje, postanowienia czy informacje istotne z puntu widzenia specyfiki transportowanego ładunku. List przewozowy drukuje się w czterech egzemplarzach. Oryginał listu przewoźnik przekazuje odbiorcy, grzbiet zostaje dla przewoźnika, ceduła – służy przewoźnikowi do pokwitowania odbioru, zaś wtórnik jest dla nadawcy. Podstawowym dokumentem opisującym konstrukcję oraz informacje zamieszczane w liście przewozowym określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe.

Co należy wiedzieć o listach przewozowych?

Wzór listu przewozowego – co powinien zawierać?

Dostępny na naszej stronie wzór listu przewozowego ma charakter kompleksowy – umożliwia zawarcie wszystkich niezbędnych informacji, a także adnotacji dodatkowych, niewymaganych prawnie, jednak usprawniających proces transportu i odbioru ładunku. List przewozowy posiada 24 rubryki do wypełnienia przez nadawcę, przewoźnika oraz odbiorcę (część z nich wypełniają wspólnie).

Rubryki 1-15 (wypełniane przez nadawcę):

 1. - informacje o nadawcy (nazwa i adres nadawcy)
 2. - informacje o odbiorcy
 3. - miejsce przeznaczenia ładunku
 4. – miejsce i data załadunku
 5. – załączone dokumenty przewozowe
 6. – cechy i numery
 7. – ilość sztuk
 8. – sposób opakowania
 9. – rodzaj towaru
 10. – numer statystyczny
 11. – waga brutto
 12. – objętość towaru
 13. – instrukcje nadawcy
 14. – postanowienia odnośnie do przewożonego ładunku
 15. – informacje o zapłacie

Rubryki 16 – 18 (wypełniane przez przewoźnika)

 1. – nazwa lub nazwisko przewoźnika
 2. – kolejni przewoźnicy
 3. – zastrzeżenia przewoźnika oraz uwagi

Rubryka 19 – postanowienia specjalne (wypełnia nadawca)

Rubryka 20 – kwoty do zapłacenia: przewoźne, dopłaty, ubezpieczenie, razem (wypełnia przewoźnik)

Rubryka 21 – miejsce i data wystawienia listu przewozowego (wypełnia nadawca)

Rubryka 22 – pieczęć nadawcy

Rubryka 23 – pieczęć przewoźnika

Rubryka 24 – potwierdzenie otrzymania przesyłki.

Wzór listu przewozowego – co powinien zawierać?

W trakcie transportu ładunku kierowca zobowiązany jest posiadać przy sobie oryginał listu przewozowego, który przekazuje odbiorcy w chwili dostarczenia ładunku. Potwierdzoną kopię listy przewoźnik zobowiązany jest zwrócić nadawcy. W myśl ustawy prawo przewozowe przyjęcie listu przewozowego przez odbiorcę lub odbiór przesyłki przez niego powodują ustanie prawa do rozporządzania ładunkiem przez nadawcę.