Opłata za przewóz towarów – co trzeba wiedzieć?

Opłata za przewóz towarów – co trzeba wiedzieć?

Bez wątpienia transport drogowy jest nieodłącznym elementem współczesnego świata, w którym człowiek ma określone potrzeby determinujące jego wykorzystanie. Przewóz towarów odbywa się w sposób skoordynowany poprzez przedsiębiorstwa transportowe, które świadczą ukierunkowane usługi odpłatnie. Funkcjonujące od dłuższego czasu w tej przestrzeni firmy zazwyczaj potrafią odnaleźć się w gąszczu przepisów, a przede wszystkim w prawidłowym wyznaczeniu stawki za kilometr danego zlecenia transportowego. Jednak dla nowych podmiotów, a więc rozpoczynających działalność, może się to okazać nie lada wyzwaniem. Kolokwialnie: wyliczona opłata za przewóz towarów powinna być opłacalna dla usługodawcy i akceptowalna dla potencjalnego usługobiorcy. Tylko czy wiemy, jak wyliczyć stawkę, aby spełnić te najważniejsze dla prowadzonej działalności przewozowej warunki?

Bezsprzecznie nieprawidłowo wyliczona stawka może skutkować zarówno brakiem zleceń, jak i korzyści finansowych. To oznacza, że zbyt wygórowana kwota z pewnością zniechęci potencjalnych klientów. Z kolei zbyt niska, przy niesprzyjających okolicznościach może się okazać niewystarczająca, żeby transport stał się ekonomiczny.

Stawka za kilometr – najważniejsze kryteria jej ustalenia

Pośród najważniejszych czynników wpływających na ustalenie opłaty za przewóz towarów szczególną rolę odgrywają koszty. Bez poznania ich faktycznej i zawsze aktualnej wysokości trudno o poprawne wyliczenie stawki za kilometr. W zasadzie prawie każde powiązane z funkcjonowaniem danego pojazdu wydatki przeliczamy na kilometr przebiegu:

  • paliwo –zużycie wyrażone w litrach na 100 kilometrów i cena za litr (np. 35 l x 5,30 zł = 185,50 zł : 100 = 1,86 zł / 1 km),
  • opłaty drogowe występujące w konkretnym zleceniu,
  • ubezpieczenie OCP obliczone na 1 pojazd i 1 dzień usługi transportowej,
  • ubezpieczenie OC/AC obliczone na 1 pojazd oraz 1 dzień usługi transportowej,
  • roczny koszt kompleksowej obsługi pojazdu (serwisy, przeglądy, amortyzacja) dzielony przez liczbę przejeżdżanych w roku kilometrów,
  • roczny koszt materiałów eksploatacyjnych (wszelkie płyny i oleje) dzielony przez liczbę przejeżdżanych w roku kilometrów,
  • opony – koszt zakupu kompletu dzielony przez zakładaną dla nich liczbę przejechanych kilometrów,
  • wynagrodzenie i ZUS kierowcy/kierowców, przysługujące delegacje, diety, ryczałt, a także inne koszty pracodawcy dzielone przez liczbę realizowanych w 1 miesiącu kilometrów,
  • pusty przebieg – koszt dojazdu lub powrotu do siedziby firmy bez ładunku.

Oprócz ww. kosztów warto wziąć pod uwagę wydatek np. na telefon dla kierowcy oraz na ewentualne mandaty. Po obliczeniu wartości ponoszonych nakładów finansowych na 1 kilometr przewozu towaru pozostaje nam określić optymalną dla każdej ze stron tego procesu marżę. Jest to oczywiście najtrudniejsza do określenia wielkość, która jest najczęściej pochodną indywidualnych oczekiwań przewoźników i realiów rynku transportowego. W innym przypadku, o czym była mowa wcześniej, musimy liczyć się z nieopłacalnością działalności przewozowej.