Przewóz zwierząt – przepisy, które należy znać

Przewóz zwierząt – przepisy, które należy znać

Jednym z najtrudniejszych i najbardziej wymagających jest z pewnością przewóz zwierząt. Unia Europejska podchodzi do tego tematu bardzo rygorystycznie, wymuszając wiele istotnych zasad, które muszą być przyjęte w wewnętrznych przepisach przygotowanych przez każdy z krajów członkowskich. Dzisiaj przyjrzymy się temu, czego wymagają od kurierów przepisy przy transporcie zwierząt zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

Zwierzęta muszą być zdrowe i odpowiednio przygotowane do drogi

Zacznijmy może od tego, że w naszym kraju regulacje są bardzo dobrze przygotowane i zostały one zebrane w przepisach stanowiących Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 października 2013 roku. Ustawę tę można pobrać z naszej stronie i warto zapoznać się z nią dokładnie, skupiając się na tym, które konkretnie zwierzęta będą przewożone, gdyż przepisy mogą znacząco się różnić.

To, co jednak pewne, to odpowiedni stan zdrowia przewożonego żywego inwentarza. Nie ma tutaj znaczenia, czy będą to konie, trzoda chlewna czy na przykład zwierzęta domowe. W każdym przypadku niezbędne jest orzeczenie lekarza weterynarii o dobrym stanie zdrowia i gotowości do drogi. Co ważne, inwentarz żywy przed drogą powinien być dobrze nakarmiony, napojony oraz „wybiegany”. Nie tylko jednak choroby dyskwalifikują do podróży. Zakaz dotyczy również:

  • samic w końcowym okresie ciąży lub krótko po jej zakończeniu,
  • zwierząt urodzonych krótko przed transportem (ograniczenia dla konkretnych gatunków są dokładnie określone w przepisach), jeśli trasa jest dłuższa niż 100 km.

Oczywiście w przypadku żywych zwierząt chorych (domowych i hodowlanych) istnieje możliwość ich transportu, ale tylko pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich warunków, które nie przyczynią się do pogorszenia ich stanu zdrowia.

Techniczne wymogi dla kurierów związane z transportem żywego inwentarza

Zarówno podczas realizacji takich zleceń na terenie Polski, jak i w czasie wyjazdów za granicę, trzeba spełnić mnóstwo istotnych wymogów technicznych określonych przez przepisy. Zalicza się do nich między innymi:

  • odpowiednia przestrzeń pomiędzy głowami inwentarza żywego a dachem naczepy (dach powinien być sterowany, podnoszony),
  • szkielet nadwozia powinien być zrobiony z solidnych, stalowych płaskowników,
  • tył naczepy musi być wyposażony w trap z bocznymi, składanymi barierami o wysokości 800 mm,
  • ruchome ścianki działowe, które pozwalają na dzielenie zwierząt pod kątem płci czy wielkości,
  • cała przestrzeń ładunkowa musi być wykonana w taki sposób, aby żywy inwentarz nie miał możliwości grupowania się w jednym jej punkcie,
  • podłoga powinna być antypoślizgowa, na przykład wyłożona ściółką, zależnie od tego, jakie zwierzęta są przewożone,
  • konieczność takiego zabudowania podłogi, aby nieczystości nie mogły wyciekać na drogę.

Transport zwierząt rzeźnych

Powyższe wymagania dotyczą oczywiście żywego inwentarza przewożonego w celach późniejszego uboju, ale podejście do tego transportu, zarówno w Polsce, jak i za granicą, jest jeszcze bardziej rygorystyczne. Wynika to z tego, że szczególnie w naszym kraju dochodzi do wielu skandalicznych sytuacji, w których to zwierzęta są nadmiernie stłoczone, kaleczą się o elementy pojazdu, nie mają poideł czy ich przewóz nie jest przerywany ustawowymi przerwami (w rozporządzeniu Ministra zostały bardzo dokładnie określone zasady związane z tym, jak długo maksymalnie inwentarz żywy może być przewożony i jak długie muszą być później przerwy).

Jeśli Inspekcja Weterynaryjna stwierdzi takie nieprawidłowości, transport rzeźny zostanie przerwany, a kurier/firma przewozowa otrzyma bardzo wysoki mandat. Koniecznie należy również przestrzegać zasad humanitarnego traktowania. Zwierząt nie wolno bić, kopać, na siłę wprowadzać do przestrzeni ładunkowej, razić prądem i wykonywać jakichkolwiek innych działań, które są sprzeczne z zasadami humanitaryzmu. Oczywiście rzeźny inwentarz podlega tym samym zasadom, co każdego innego osobnika, a więc istotny jest dobry stan zdrowia oraz to, aby nie przewozić osobników w ciąży, bardzo młodych czy rannych.

Kwalifikacje zawodowe i zezwolenia dla przewoźników

Bardzo dokładnie przepisy regulują również kwestie kwalifikacji zawodowych oraz różnego rodzaju zezwoleń, które w przypadku takich przewozów wymagane są od samych firm (kurierów) realizujących te zadania, kierowców oraz wszystkich pracowników biorących w tym udział. Dotyczy to zarówno domowych, jak i hodowlanych zwierząt każdego gatunku.

Przede wszystkim zezwolenie musi mieć kurier, jeśli organizuje on przewozy na odległościach większych, niż 65 km. Na terenie całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce, odpowiednie pozwolenia wydają stosownie do tego celu wyznaczone organy państwowe danego kraju, w którym kurier ma zarejestrowaną działalność. Jego uzyskanie nie jest proste. Trzeba wykazać się taborem, który jest odpowiednio przygotowany oraz wykwalifikowanym personelem pracowników, po odpowiednich szkoleniach. Ważna jest nawet liczba pracowników, w zależności od tego, jak duże zlecenia są realizowane. Warto pamiętać przy okazji o tym, że zezwolenie traci swoją ważność po upływie 5 lat od wydania i musi zostać odnowione, co oznacza ponowne przejście procedury weryfikacyjnej.

Sami pracownicy natomiast, w tym także kierowcy, muszą mieć specjalne kwalifikacje zawodowe. Z tego powodu organizowane są specjalne szkolenia, które kończą się oficjalnym, państwowym egzaminem. Jego zaliczenie pozwala na legalną pracę przy transporcie zwierząt rzeźnych, domowych czy hodowlanych.