Transport kombinowany – czym się wyróżnia?

Transport kombinowany - fakty i ciekawostki

W przypadku skomplikowanych przewozów prowadzonych na długich trasach, zapewnienie jednej formy transportu nie zawsze jest możliwe. W sytuacji, gdy trzeba przetransportować ładunek pomiędzy poszczególnymi państwami lub kontynentami, bardzo często wybiera się transport kombinowany. Z punktu widzenia przepisów, jest to forma przewozu z użyciem minimum dwóch różnych środków transportu.

Wykorzystanie więcej niż jednej gałęzi transportu stanowi podstawę do mówienia o transporcie kombinowanym (zwanym również transportem intermodalnym). Charakterystyczną cechą tej formy transportu jest ograniczone użycie samochodu – transport samochodowy wykonywany jest głównie na najkrótszych odcinkach, zaś zasadniczą część drogi ładunek przemierza innymi środkami lokomocji – koleją, drogą morską lub z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej. Podstawowym założeniem transportu kombinowanego jest optymalizacja kosztów przewozu, ale także zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki ograniczeniu transportu samochodowego.

organizacja transportu kombinowanego

Organizacja transportu kombinowanego

Z uwagi na swoją specyfikę, transport kombinowany wyróżnia się niezwykle złożoną strukturą organizacyjną. Wykorzystanie kilku gałęzi transportu w celu przetransportowania jednego ładunku wymaga odpowiedniej koordynacji, właściwego przygotowania i zapewnienia optymalnych warunków do przewozu towarów. Istotną rolę w obsłudze transportu mieszanego odgrywają firmy zajmujące się transportem kombinowanym. Ich działalność w zakresie przygotowywania ofert i specyfikacji przewozów czy udostępniania terminali przeładunkowych, stanowi cenne wsparcie dla firm spedycyjnych oraz podmiotów zlecających przewozy z wykorzystaniem wielu gałęzi transportu.

podstawowe zalety transportu

Podstawowe zalety transportu kombinowanego

O ile głównym zamysłem popularyzacji transportu mieszanego było zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska oraz obniżenie kosztów, z czasem okazało się, że łączenie kilku niezależnych od siebie form przewozu może zapewnić zleceniodawcom i przewoźnikom wiele dodatkowych korzyści. Do najważniejszych z nich należą m.in.:

  • ekonomiczne wykorzystywanie floty transportowej,

  • niższe koszty transportu,

  • możliwość wyboru optymalnej formy transportu dla danego kierunku geograficznego,

  • zmniejszenie emisji spalin przez samochody ciężarowe,

  • optymalne wykorzystanie mocnych stron każdego dostępnego środka transportu,

  • większa niezależność od niekorzystnych warunków drogowych, pogodowych itp.,

  • efektywne zarządzanie czasem pracy kierowców.

Transport kombinowany – potencjalne ryzyka

Z uwagi na łączenie różnych gałęzi transportu, przewozy kombinowane obarczone są również pewnym ryzykiem. Dotoczy ono przede wszystkim możliwości uszkodzenia ładunku w trakcie jego przeładowywania (np. z samochodu do pociągu lub na statek), czy zwiększonego ryzyka przewozowego w obszarach, na których przewóz kombinowany nie działa tak sprawnie. Jednocześnie, należy zdawać sobie sprawę z faktu, że transport mieszany nakłada pewne ograniczenia odnośnie do form załadunku. Nie zawsze możliwe będzie przewożenie np. zwierząt czy innych przesyłek specjalnych. Dokumentacja spedycyjna w transporcie kombinowanym jest bardziej skomplikowana niż w przypadku tradycyjnych przewozów, podobnie jak sam status przesyłki – z uwagi na konieczność wykorzystania więcej niż jednego środka transportu.