Procesul de înregistrare a contului

+Regulamentul Portalului web – NetPaka.eu

§ I

Portalul web NetPaka.eu, accesibil pe adresa www.netpaka.eu, este gestionat de către Fox media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cu sediu la Gliwice, str. Portowa 28 (44-100), înregistrată la Tribunalul Districtual din Gliwice , a X-a Secţia Comercială a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sub numărul KRS (J): 0000761523, carei a fost contribuit CIF: 9691634840, REGON (Registru Operatorilor Economici) : 38166098800000

§ 2

Expresiile marcate mai jos trebuie înțelese după cum urmează:

 1. Administrator - persoana desemnată în § 1 alin. 1 al Regulamentului

 2. NetPaka - portalul web care constituie bursă de transport gestionată de

administrator la adresa www.netpaka.eu,

 1. CC - Legea din 23 aprilie 1964 Cod Civil (M. O. din 16 poz. 93 cu

modificări),

 1. RGDP - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al

CE din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a

acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE,

 1. Utilizatorul - consumator sau antreprenor care utilizează portalul NetPaka.eu,

 2. Consumator - o entitate menționată la art. 221 C.C.

 3. Antreprenor - o entitate menționată la art. 431 C.C.

 4. Beneficiar - utilizator care folosește portalul NetPaka.eu pentru a comanda

unui alt utilizator servicii de transport marfă,

 1. Transportator - utilizator care folosește portalul NetPaka.eu pentru a

primi comandă de servicii de transport colet,

 1. Colet pentru transport - colet acceptat pentru transport pe baza

documentului de transport,

 1. Anunț - anunţ plasa de către Beneficiar în portalul web NetPaka.eu care

informează despre necesitatea de a efectua un serviciu de transport de marfă, precum și alte servicii legate de transportul mărfii; anunțul nu este o ofertă, ci o invitație pentru depunerea ofertelor,

 1. Oferta – ofertă în sensul Codului civil,

 2. Serviciul de transport - un serviciu oferit Beneficiarului de către

Transportator care consta în încărcarea, transportul sau livrarea mărfurilor - expedieri de la locul de predare până la locul de destinație și a tuturor activităților conexe care rezultă din anunț,

 1. Contul - contul utilizatorului pe portalul NetPaka.eu, în care sunt colectate

datele furnizate de utilizator și informații despre anunțurile prezentate de

acesta și despre ofertele primite, ofertele prezentate sau acceptate,

 1. Contractul pentru furnizarea de servicii electronice - contract încheiat cu

Utilizatorul ca parte a sistemului organizat de încheiere a contractelor la distanță, fără prezența fizică în acelaşi timp a părților, cu utilizarea exclusivă a unuia sau mai multor mijloace de comunicare la distanță până la încheierea contractului, al cărui obiect, în cazul NetPaka.eu, este intermedierea pentru încheierea contractelor de transport, căutarea Transportatorilor și primirea comenzilor pentru transport, în special prin publicarea anunțurilor de transport

 1. Formular de înregistrare - un formular disponibil pe portalul NetPaka.eu, care

permite crearea unui cont,

 1. Formular de anunț - formular disponibil în NetPaka.eu, care permite

publicarea unui anunț,

 1. Formular ofertă - formular este disponibil pe NetPaka.eu permite depunerea ofertei,

 2. Ziua plății - ziua în care bani intră în contul bancar indicat în factura TVA emisă pentru utilizator.

§ 3

 1. Pentru a utiliza NetPaka.eu, inclusiv vizualizarea și publicarea anunțurilor și a ofertelor sunt necesare: un dispozitiv terminal cu acces la Internet și instalat browser web, un cont activ de poștă electronică (e-mail), activat serviciu cookie și tehnologia JavaScript, FlashPlayer instalată .

 2. Utilizarea serviciilor furnizate pe cale electronică implică diverse riscuri, în special: primirea de mesaje spam, funcționarea unui software rău intenționat, spargerea securității, capturarea parolelor prin trimiterea de e-mailuri false, interceptarea datelor care circulă în rețea (spyware).

 3. Persoană care utilizează serviciile NetPaka.eu furnizate pe cale electronică nu poate furniza prin NetPaka.eu un conținut cu caracter ilegal.

 4. Administratorul asigură funcționarea sistemului TIC pe care îl utilizează, permițând persoanei care utilizează serviciile furnizate pe cale electronică:

 1. în cazul în care serviciul o impune:

 1. utilizarea de către destinatarul serviciului furnizat pe cale electronică, într-un mod care împiedice accesul neautorizat la conținutul mesajului care constituie acest serviciu, în special prin utilizarea de tehnici criptografice corespunzătoare caracteristicilor serviciului furnizat;

 2. identificarea fără echivoc a paginilor serviciului furnizat pe cale electronică și confirmarea transmiterii declarațiilor de voință și a conținutului acestora, necesare pentru încherea pe cale electronică a contractului pentru furnizarea acestui serviciu, în special prin utilizarea unei semnături electronice calificate,

 1. Finalizarea, în orice moment, a utilizării serviciului furnizat pe cale electronică.

§ 4

 1. Vizualizarea și publicarea de anunțuri și prezentarea ofertelor beneficiarilor necesită crearea unui cont, în conformitate cu § 5 al Regulamentul.

 2. Remunerație pentru realizarea serviciului de transport pe site-ul sunt prezentate în PLN și sunt prețurile brute. Alături de preţul brut pot fi indicat şi preţul net

 3. Dacă, datorită caracterului special al serviciului de transport, utilizatorii nu pot stabili valoarea remunerației, atunci anunțul trebuie să conțină informații despre metoda și criteriile pe baza cărora va fi calculată remunerația.

§ 5

 1. Pentru a crea un cont în NetPaka, entitate care dorește să devină un utilizator trebuie să completeze formularul de înregistrare.

 2. Entitate care dorește să devină un utilizator este obligată să dezvăluie Administratorului următoarele date:

 1. Numele și prenumele

 2. Adresă de reședință,

 3. Număr de telefon:

 4. Adresă e-mail,

 5. CIF– pentru antreprenori,

 6. Registru Operatorilor Economici – pentru antreprenori,.

 1. Entitatea care dorește să devină utilizator fiind antreprenor este obligat să prezinte administratorului:

 1. Extrasul actualizat din Registrul Antreprenorilor Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau informațiile care corespund extrasului actualizat din Registrul Antreprenorilor Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau un extras actualizat din Evidenţa Centrală şi Informaţia privind activitatea economică

 2. Licența de transport și polița de asigurare a transportatorului - dacă entitatea care dorește să devină un utilizator, desfășoară o activitate economică autorizată în domeniul transportului rutier în condițiile specificate în Legea din 6 septembrie 2001. privind transportul rutier.

 1. Documentele menționate la § 5 alin. 3 ale Regulamentului ar trebui să fie elaborate și livrate administratorului în limba poloneză.

 2. În cazurile în care documentele prevăzute la § 5 alin. 3 ale Regulamentului, sunt pregătite într-o altă limbă decât cea poloneză, entitatea care dorește să devină un utilizator trebuie să trimită aceste documente administratorului în limba respectivă, împreună cu o traducere pregătită de un traducător autorizat în limba polonă.

 3. Administratorul verifică documentele menționate la § 5 alin. 3 ale Regulamentului în termen de cinci zile lucrătoare.

 4. Contului sunt atribuit date de identificare: login și parolă.

 5. După trimiterea formularului de înregistrare completat la administrator, entitatea care dorește să devină un utilizator va primi de la administrator la contul de e-mail menționat la § 5 alin. 2 pct d al Regulamentului link pentru acceptarea.

 6. După acceptarea menționată la § 5 alin. 4 al Regulamentului, administratorul va crea un cont pentru utilizator.

 7. Administratorul va refuza să deschidă contul în cazul în care:

 1. Entitate care dorește să devină un utilizator nu a dezvăluit administratorului oricarei dintre informații menționate la § 5 alin. 2 al Regulamentului.

 2. Oricare dintre informațiile dezvăluite de către entitatea care dorește să devină un utilizator, menționată la § 5 § alin. 2 al Regulamentului este falsă,

 3. Entitatea care dorește să devină un utilizator nu a livrat administratorului niciunul dintre documentele menționate la § 5 alin. 3 al Regulamentului, într-un mod corespunzător cu cel prevăzut la § 5 alin. 4 sau 5 al Regulamentului,

 4. Oricare dintre documentele menționate la § 5 alin. 3 al Regulamentului nu este valabil,

 5. Oricare dintre documentele menționate la § 5 alin. 3 al Regulamentului este fals,

 6. Există o suspiciune justificată că, entitatea care dorește să devină un utilizator intenționează să utilizeze NetPak pentru încălcarea Legii; evaluarea bazei de suspiciune se face de către administrator,

 7. Pentru entitate care dorește să devină un utilizator, anterior a fost creat un cont, care a fost apoi șters de către administrator.

 1. Logarea la cont se face prin indicarea loginu-lui și parolei marcate în formularul de înregistrare.

 2. Contul conține următoarele funcții, în funcție de faptul dacă contul este pentru Beneficiar sau pentru Transportator și dacă acesta acoperă numai serviciile gratuite sau şi cele cu plată:

 1. Posibilitatea de a publica anunţuri de către Beneficiari,

 2. Posibilitatea de a-i comanda verificare pe transportatori de către administrator,

  1. Posibilitatea de depunere a ofertelor de către transportatori și asigurarea operatorilor de transport a accesului la datele beneficiarilor.

 3. Posibilitatea de depunere a ofertelor de către transportatori.

 1. Conturile sunt create pentru timp:

 1. Nelimitat – în cazul contului menționat la § 5 alin. 12 punctul a al Regulamentului

 2. Nelimitat – în cazul contului menționat la § 5 alin. 12 punctul a al Regulamentului

 3. 30 de zile de la data creării contului - în cazul contului menționat la § 5 alin. 12 punctul a al Regulamentului,

 1. Funcționalitatea contului menționat la § 5 alin. 12 punct b al Regulamentului, este disponibilă în termen de 14 zile de la data achiziționării.

§ 6.

 1. În cadrul contului, utilizatorul are dreptul de a-și crea propriul profil, în care utilizatorul poate publica informații despre activitatea sa.

 2. Utilizatorului nu i se permite să posteze informațiile care sunt ilegale, derutante, încălcând drepturile protejate prin lege a utilizatorilor și a terților.

 3. Plasarea în contul al unui conținut în sensul Legii din 4 februarie1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe sau marca comercială în sensul legii din 30 iunie 2002. – Drepturile de proprietate industrială constituie un consimțământ implicit pentru prelucrarea gratuită a acestor conţinute sau mărci comerciale de către administrator în scopuri legate de administrarea NetPaka.

 4. Contul nu poate fie utilizat pentru desfășurare a activităților ilegale.

 5. Administratorul poate șterge contul dacă administratorul devine conștient de faptul că:

 6. Oricare dintre informațiile dezvăluite de către utilizator, menționate la § 5 alin. 2 al Regulamentului este falsă,

 7. Oricare dintre documentele menționate la § 5 alin. 3 al Regulamentului este fals,

 8. Există suspiciune justificată că, utilizatorul foloseşte cargo24.pl în scopurile ilegale; evaluarea bazei de suspiciune se face de către administrator,

 9. Utilizatorul nu a plătit remunerația administratorului - în cazul utilizatorilor care utilizează contul, menționată la § 5 alin. 12 punctul a al Regulamentului

 10. Încălcarea oricărei obligații, menționate la § 6 alin. 2 al Regulamentului.

 11. Utilizatorul a fost divulgat în biroul de informație economică ca debitor în sensul legii din 9 aprilie 2010 privind furnizarea de informații economice și schimbul de date economice

§ 7.

 1. În scopul publicării unui anunţuri, utilizatorul trebuie succesiv să urmăreşte:

 1. Logarea pe NetPaka.eu,

 2. Completarea formularul de anunț,

 3. Clic pe „Publicare“

 4. Confirmrea anunțul.

 1. Condiția pentru publicarea anunțului de către administrator este conformitatea conținutului anunţului cu Legea.

 2. Datele beneficiarului, menționate la § 5 alin. 2 al Regulamentului nu sunt divulgate altor utilizatori decât utilizatorilor pentru care contul este creat menționate la § 5 alin. 12 lit. c al Regulamentului.

 3. Transportatorul interesat de anunț este îndreptățit să depună ofertă utilizatorului pentru a încheia un contract de transport.

 4. Pentru a trimite o ofertă, utilizatorul trebui să efectuează:

 1. Logarea pe NetPaka.eu,

 2. Completarea formularului ofertei,

 3. Clic pe "Depun oferta".

 1. Oferta obligă pe transportor pe perioada specificată în ofertă. Dacă oferta nu include perioada în care transportatorul este obligat, se presupune că oferta obligă pe transportor până când anunţul nu este ștearsă de beneficiar pe NetPaka.eu.

 2. Beneficiarul nu este obligat să accepte nicio ofertă.

§ 8

 1. După încheierea sau executarea contractului de transport, utilizatorii pot face comentarii, inclusiv răspunsurile la alte comentarii care vor fi făcute publice.

 2. Datele beneficiarului, menționate la § 8 alin. 1al Regulamentului trebui să fie în conformitate cu Legea, principiile concurenței loiale și a moralității.

 3. Nu este permisă postarea de comentarii:

 1. Care conțin confirmări false,

 2. Care conţin vulgarităţi,

 3. Care încalcă drepturile terților,

 4. Care încalcă Legea,

 5. Care conțin în ele elemente de nume de utilizatori sau date menţionate la § 5 alin. 2 al Regulamentului.

 1. Administratorul poate șterge comentariul menționat la § 8 alin. 1 al Regulamentului în cazul în care acest comentariu încalcă orişicare dintre prevederile § 8 alin. 3 al Regulamentului.

§ 9

 1. Crearea contului menționate la § 5 alin. 12 lit. a, c sau d al Regulamentului constituie încheierea contractului de furnizare a serviciilor electronice de către utilizator cu administratorul, al cărui obiect este punerea la dispoziţia utilizatorului de către administrator a funcționalităţii menționate la § 5 alin. 12 puncte a, c sau d al Regulamentului.

 2. Comanda funcţionalităţi menționate la § 5 alin. 12 lit. b al Regulamentului constituie încheierea contractului de furnizare a serviciilor electronice de către utilizator cu administratorul, al cărui obiect este punerea la dispoziţia utilizatorului de către administrator a funcționalităţii menționate la § 5 alin. 12 pct b al Regulamentului.

 3. Contractul al cărui obiect este crearea şi gestionarea de către administrator pentru utilizator a contului, menționat la § 5 alin. 12 lit. a al Regulamentului este gratuită

 4. Contractul, al cărui obiect este furnizarea utilizatorului funcționalităţii de către administrator menționate la § 5 alin. 12 lit. b al Regulamentului se plătește.

 5. Contractul al cărui obiect este crearea şi gestionarea de către administrator pentru utilizator a contului, menționat la § 5 alin. 12 lit. c al Regulamentului se plătește.

 6. Contractul, al cărui obiect este crearea şi gestionarea de către administrator a contului utilizatorului menționat la § 5 alin. 12 lit. a al Regulamentului este gratuită.

 7. Accesul la contul menționat la § 5 alin. 12 lit. c al Regulamentului are loc în ziua plății.

 8. Accesul la funcţionalitatea menționată la § 5 alin. 12 lit. b al Regulamentului are loc în ziua plății.

9. Utilizatorul pentru care a fost creat contul menționat la § 5 alin. 12 lit. c al Regulamentului este obligat să plătească administratorului remunerația.

10. Utilizatorul pentru care a fost creat contul menționat la § 5 alin. 12 lit. c al Regulamentului. poate alege următoarele perioade de decontare:

 1. La o lună,

 2. La șase luni,

 3. La un an.

 1. Utilizatorul pentru care a fost creat contul menționat la § 5 alin. 12 lit. c al Regulamentului. este de acord pentru emitere facturi cu TVA fără semnătură și în formă electronică.

 2. Administratorul pune la dispoziţie utilizatorului emiterea acelui utilizator facturii TVA în fereastra "Facturi".

 3. Factura plasată în contul utilizatorului este o factură în formă electronică, în conformitate cu art. 2 pct 32 Legii din 11 martie 2004 despre impozitul pe bunuri și servicii.

 4. Plata se face sub forma unui transfer bancar electronic

 5. Contracte menționate la § 9 alin. 1şi 2 al Regulamentului sunt încheiate pentru următoarele perioade:

 1. Contractul, al cărui obiect este crearea şi gestionarea contului de către administrator pentru utilizator menționat la § 5 alin. 12 lit. a al Regulamentului – pentru o perioadă nedeterminată,

 2. Contractul, al cărui obiect este furnizarea pentru utilizator, de către administrator a funcționalităţii menționate la § 5 alin. 12 lit. b al Regulamentului – pentru o perioadă determinată - 14 zile de la data plății,

 3. Contractul, al cărui obiect este crearea şi gestionarea contului de către administrator pentru utilizator menționat la § 5 alin. 12 lit. c al Regulamentului – pentru o perioadă nedeterminată,

 4. Contractul, al cărui obiect este crearea şi gestionarea contului de către administrator pentru utilizator menționat la § 5 alin. 12 2 lit. d al Regulamentului – pentru o perioadă determinată – 30 de zile de la data creării contului.

 1. Utilizatorul și administratorul are dreptul de a rezilia:

 1. Contractul, al cărui obiect este crearea şi gestionarea de către administrator a contului utilizatorului menționat la § 5 alin. 12 lit. a al Regulamentului.

 2. Contractul, al cărui obiect este crearea şi gestionarea de către administrator a contului utilizatorului menționat la § 5 alin. 12 lit. c al Regulamentului.

 1. Nu există posibilitate de reziliere:

 1. Contractul, al cărui obiect este furnizarea către utilizator, de către administrator a funcționalităţii menționate la § 5 alin. 12 lit. b al Regulamentului,

 2. Contractul, al cărui obiect este crearea şi gestionarea de către administrator a contului utilizatorului menționat la § 5 alin. 12 punctul a al Regulamentului,

§ 10

 1. Utilizatorul care este consumator poate, în termen de 14 zile de la data încheierii contractului de furnizare a serviciilor electronice, să se retragă din contract fără să prezinte vreun motiv. Exercitarea dreptului de retragere are loc în condițiile specificate în Legea din 30 mai 2014. privind drepturile consumatorilor.

 2. Retragerea din contract pentru furnizarea serviciilor electronice se face prin transmiterea de către utilizator care este consumator a unei declarații privind retragerea din contract pentru furnizarea serviciilor electronice.

 3. Declaraţie menționată la § 10 alin. 2 al Regulamentului poate fi trimisă prin poștă tradițională sau pe cale electronică prin trimiterea unei declarații la adresa de e-mail a administratorului sau prin depunerea unei declarații prin intermediul unui cont pe site-ul web al administratorului sau în scris - utilizând formularul atașat ca anexă la Regulamentul sau anexă la Legea din 30 Mai 2014 privind drepturile consumatorilor.

 4. Pentru a respecta termenul limită de retragere din contract pentru prestarea serviciilor electronice, este suficient ca utilizatorul care este consumator să depună o declarație înainte termenul limită prevăzut la § 10 alin. 2 al Regulamentului.

 5. În cazul trimiterii unei declarații de către utilizator care este consumator pe cale electronică, administratorul trimite imediat acestui consumator pe un suport durabil confirmarea primirii acestei declarații privind retragerea din contract pentru furnizarea serviciilor electronice.

 6. În cazul retragerii din contract la distanță, acest contract este considerat nul.

 7. În cazul retragerii din contract, administratorul va returna îndată utilizatorului care este consumatorul, dar nu mai târziu de 14 zile de la data primirii declaraţiei de retragere din contract al utilizatorului care este consumatorul, plată efectuată de acel utilizator, sub rezerva prevederilor art. 10 alin. 8-9 al Regulamentului.

 8. Dacă, la cererea expresă a utilizatorului care este consumator, prestare de serviciu urmează să fie efectuat înainte de încheierea perioadei de retragere din contractul la distanță și utilizatorul se retrage, acesta este obligat să plătească pentru serviciile îndeplinite până la retragerea din contractul încheiat la distanță. Plată se calculează proporțional cu domeniul serviciului furnizat, ținând cont de remunerația convenită în acest contract.

 9. Administratorul va restitui plata utilizând aceleași metode de plată utilizate de utilizatorul care este consumator în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care utilizatorul a fost de acord în mod explicit cu o altă soluție care nu va fi asociată cu niciun cost.

 10. Dreptul de retragere dintr-un contract la distanță nu este atribuit utilizatorului care este consumator în legătură cu acest contract:

 1. Dacă administratorul a efectuat pe deplin serviciul cu consimțământul explicit al utilizatorului care este consumator, cu condiția că utilizatorul a fost informat înainte de de începerea serviciului, şi că după executarea serviciului de către administrator, va pierde dreptul de a se retrage din contractul încheiat la distanță,

 2. În alte cazuri prevăzute de lege.

§ 11

 1. Administratorul nu este responsabil pentru activitățile întreprinse de Utilizatori prin NetPaka în special pentru:

 1. Veridicitatea datelor furnizate de utilizatori, menționată la § 5 alin. 2 al Regulamentului.

 2. Fiabilitatea anunțurilor plasate de utilizatori,

 3. Fiabilitatea ofertelor plasate de utilizatori,

 4. Realizarea fiabilă a contractelor încheiate de către utilizatori, inclusiv realizarea serviciului de transport,

 5. Activitățile întreprinse de utilizatori cu încălcarea legii și Regulamentului,

 6. Conținutul comentariilor.

 1. Răspunderea administratorului în domeniul serviciilor care implică transmiterea datelor transferate de utilizator este exclusă în condițiile prevăzute în capitolul 3 Legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii pe cale electronică.

 2. Administratorul nu este responsabil pentru consecințe:

 1. Ștergerea contului utilizatorului,

 2. Ştergerea sau lipsa de publicare anunţului utilizatorului,

 3. Ştergerea ofertei utilizatorului,

 4. Restricții privind folosirea de către utilizator serviciilor furnizate de administrator ca rezultat al folosiri de către utilizator unor activităţi ilegale sau contrare cu Regulamentul.

 1. Administratorul nu este responsabil pentru orice interferențe, inclusiv întreruperi în funcționarea NetPaka.eu din cauza de forță majoră, avarie software, întreruperea curentului, acte neautorizate ale unor terțe părți, incompatibilităţii serviciilor Internet cu infrastructura tehnică al utilizatorului sau din cauza oricăror altor circumstanțe, care a apărut nu din cauza circumstanțelor cauzate de către administrator .

 2. Administratorul oferă servicii cu cea mai mare promptitudine.

 3. În cazul în care administratorul execută serviciile necorespunzător, utilizatorul are dreptul la reclamații.

 4. Reclamație trebuie raportată în scris la adresa administratorului sau pe cale electronică la adresa de e-mail a administratorului.

 5. Administratorul va aborda reclamaţia de îndată, iar dacă utilizatorul este consumator - nu mai târziu de 30 de zile.

 6. Dacă administratorul nu va aborda reclamaţia utilizatorului care este consumator în termen de 30 de zile de la data primirii acestei reclamaţii, se consideră că, administratorul solicitarea acestui utilizator recunoaşte ca justificată.

 7. Răspunsul la reclamația utilizatorului care este consumator, administratorul îl transmite pe hârtie sau pe alt suport durabil.

 8. Informați privind posibilitatea folosiri de către utilizator, care este consumator a metodei extrajudiciare pentru soluţionarea reclamaţiilor şi revendicarea drepturilor și regulilor de acces la aceste proceduri sunt disponibile la birourile și pe site-urile web ale consilierilor judeţeni (municipali) al consumatorilor, al organizațiilor sociale ale căror atribuții statutare includ protecția consumatorilor, Inspectoratul Județean al Comerțului și Oficiul pentru Concurență și Protecția Consumatorilor.

§ 12

 1. Operatorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul NetPaka.eu este administrator.

 2. Administratorul prelucrează și protejează datele cu caracter personal ale utilizatorilor pe principiile stabilite în Regulamentul RGDP, în reglementările naționale și în capitolul 4 Legii din 18 iulie 2002. privind furnizarea de servicii pe cale electronică.

 3. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt colectate pentru stabilirea şi formarea conținutului, schimbarea sau rezilierea contractul pentru furnizarea de servicii pe cale electronică, și în cazul în care utilizatorul este de acord - și în scopuri de marketing.

 4. Destinatarii datelor cu caracter personal ale utilizatorilor NetPaka.eu pot fi:

 1. Alți utilizatori care folosesc NetPaka.eu în legătură cu voinţa de a încheia un contract prin NetPaka.eu.

 2. Entitățile care gestionează plățile efectuate de utilizatori în realizarea contractului de furnizarea de servicii pe cale electronică,

 3. Entitățile care prelucrează date în numele administratorului.

 4. Furnizorii de servicii IT,

 5. Serviciul de contabilitate al administratorului,

 6. Serviciul juridic al administratorului.

 1. Utilizatorul are dreptul de a accesa datele sale, de a le rectifica, de a solicita eliminarea sau de a limita procesarea lor, dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrării acestora, dreptul la transferul de date.

 2. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară.

 3. Lipsa de furnizare a datelor cu caracter personal indicate în regulamentele necesare creării unui cont duce la imposibilitatea de a încheia un contract pentru furnizarea de servicii pe cale electronică.

§ 13

 1. Contractele de transport încheiate prin intermediul NatPaka.eu sunt supuse legislației poloneze.

 2. Litigiile care rezultă din contractele încheiate prin intermediul NetPaka.eu sunt supuse jurisdicției instanțelor poloneze.

 3. Litigiile care decurg din executarea contractelor menţionate la § 9 alin. 1 i 2 al Regulamentului sunt supuse jurisdicției instanțelor poloneze..

 4. Instanța competentă pentru soluționarea cauzelor, menţionate la § 13 alin. 3 al Regulamentului este instanța competentă pentru sediul administratorului.

 5. Prevederile § 13 alin. 1 - 4 sunt excluse în cazul în care, prin aplicarea legii, se aplică jurisdicția exclusivă a instanței unei alte țări sau dacă dreptul consumatorului aplicabil consumatorului care este consumator permite acestui utilizator să beneficieze de jurisdicția unei instanțe străine.

§ 14

 1. Administratorul are dreptul de a modifica Regulamentul.

 2. Informații privind modificarea Regulamentului va fi publicată pe site-ul NetPaka.eu cu 14 zile în avans.

 3. În cazul modificări Regulamentului, administratorul va solicita utilizatorului să accepte modificările Regulamentului în termen de 14 zile de la data informării utilizatorului despre modificarea Regulamentului. Lipsa de acceptare a modificării Regulamentului de către utilizator constituie rezilierea contractului menţionat la § 9 alin. 1 şi 2 al Regulamentului.

 4. În probleme care nu sunt reglementate de Regulament, se aplică prevederile Legii în general aplicabile, în special:

 1. C.C.

 2. Legea din 30 mai 2014. privind drepturile consumatorilor (M. O. din 2014, poz. 827 cu modificări),

 3. Legea din 18 iulie 2002 cu privire la furnizarea de servicii pe cale electronică. (M. O. din 2002, Nr 144, poz. 1204 cu modificări.).

 4. RGDP

 1. În cazul în care oricare dintre prevederile a Regulamentului se dovedesc a fi nevalide sau ineficiente, celelalte prevederile al Regulamentului rămân în vigoare..